MAİNZ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSU

28.11.2016
Mainz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince Almanya Federal Cumhuriyeti Dış işleri Bakanlığının Yurt dışı Kültür ve Eğitim politikası kapsamında 40. Uluslararası Antrenörler Eğitim Kursu Düzenlenecek Olup Eğitim Öncesi 1 Dil Kursu verilerek 13 ay sürecek kurs sonucunda yapılacak sınavda başarılı olunması durumunda atletizm antrenör diplomasına sahip olma imkanı tanınacaktır. Başvuru koşulları ile başvuru form ve belgeleri ektedir.kursu başvuru tarihi en geç 01.12.2016 Dır. İstenilen belgeler Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyük elçiliği bölümüne teslim edilecektir.

Not: Çeviri için Spor Şube Müdür V. Ali DEMİRBAŞ yardımcı olacaktır.

Nota ve Başvuru Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız