İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN HİZMET ALIMI PERSONELLERİN SINAV TARİHLERİ

02.03.2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen görevli sınav tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup söz konusu personellerin belirtilen tarih ve saate hazır olmaları gerekmektedir. Bu duyuru ilan tebliği hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. 02/03/2018

UNVAN

TARİH ve SAAT

SINAV YERİ

Hizmet Alımı Antrenörler ve Liderler

08 Mart 2018 – 09:30

Burdur Gençlik Merkezi

Hizmet Alımı Güvenlik

15 Mart 2018 – 09:30

Burdur Gençlik Merkezi

Hizmet Alımı Temizlik ve Destek

16 Mart 2018 – 09:30

Burdur Gençlik Merkezi