HİZMET ALIMI PERSONELİN BAŞVURUSU KABUL OLUNANLARIN LİSTESİ

15.02.2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen personellerin isim listeleri İl Müdürlüğümüzün hizmet binasında bulunan ilan panosunda ilan edilmiştir. Bu duyuru ilan tebliği hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. 15/02/2018